Videobibliotek

Kristina Åkesson föreläser om det standardiserade vårdförloppet på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 18 minuter).
Mattias Lorentzon föreläser om Läkemedelsverkets nya riktlinjer på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 20 minuter).
Kristian Axelsson föreläser om Socialstyrelsen nya riktlinjer på Svenska osteoporossällskapets utbildningsdag 20/11-20 (Tid 10 minuter).

Märit Wallander föreläser om Osteoporosutredningens beståndsdelar. (Tid: 12 minuter)
Johannes Norberg föreläser om Vårdförlopp Osteoporos. Inspelningen är från februari-23. (Tid: 13 minuter)
Lisa Johansson föreläser om årets avhandling 2022. Till årets bästa avhandling i ämnet Osteoporos i Sverige har för kalenderår 2022 valts ”Defining the clinical usefulness of vertebral fracture assessment (VFA)” av Lisa Johansson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Bo Freyschuss, Överläkare och Docent på Osteoporosmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset föreläser om Kortisonutlöst Osteoporos. Inspelningen är från SVOS utbildningstillfälle 31/3-23.
Kristian Axelsson, medicine doktor och ST-läkare föreläser om frakturrisk hos äldre som använder rullstol. Detta var en del av SVOS utbildningstillfälle 31/3-23.
Mattias Lorentzon, professor och överläkare förläser om nyligen publicerade studier från hans forskargrupp på Osteoporosmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Detta var en del av SVOS utbildningstillfälle 31/3-23.

Senast ändrad: 26 maj 2023