Kurser

Nedanstående två kurser ges via en extern kursgivare:


Osteoporos – grundkurs

Detta är en vidareutveckling av kursen ”Osteoporos – Det du behöver veta och litet till!” (som tidigare har gått årligen i ”Krusenberg” utanför Uppsala). Den är numera grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos. Denna endagskurs omfattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling.

OBS! Kursen ersätter inte IOF/ISCD:s certifieringskurs inom DXA.

Kursen är granskad och certifierad enligt Lipus.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare, specialistläkare eller sjuksköterskor med specialintresse för osteoporos. Intyg för ST enligt socialstyrelsen utfärdas på begäran.

Kursen är på Svenska.

Datum: 24 april 2023
Plats: Digital
Tid: 08.00-16.45

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

DXA-kursen ”Osteoporosis Essentials”

Svenska osteoporossällskapet kommer i samarbete med Svensk Frakturprevention erbjuda den digitala kursen ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” som ges i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare sker digitalt under 2 heldagar i parallella sessioner.

Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat ”Attestation of Achievement”.

Datum: 6-7 september 2023 (digital via ZOOM)

Klicka här för att läsa mer på kursens hemsida!

Senast ändrad: 4 april 2023