Kurser

Osteoporos – Det du behöver veta och litet till

Utredning och behandling av en folksjukdom

Datum: Preliminärt mars 2023

Föreläsare:
Andreas Kindmark
Mattias Lorentzon
Märit Wallander
Katrin Rimsby
Kristian Axelsson

Detta är en 2-dagarskurs för vårdpersonal som arbetar med osteoporos. Den har givits årligen under över 10 års tid och majoriteten av tillfällena på Krusenbergs Herrgård utanför Uppsala. De senaste åren har den bedrivits digitalt. Vi hoppas dock kunna återgå till att ge den som en fysisk kurs med övernattning under våren 2023. Mer information kommer att komma här löpande. Kursen riktar sig till vårdpersonal som arbetar med osteoporos.
SVOS DXA-kurs för DXA-operatörer och läkare

2022 års digitala kurs ”Osteoporosis Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management Course” ges av Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med International Society for Clinical Densitometry (ISCD) och International Osteoporosis Foundation (IOF). Kursen för DXA operatörer och läkare kommer att ske i parallella sessioner. Alla som genomgår kursen och genomför en online-examination kommer att erhålla ett certifikat ”Attestation of Achievement”.

Datum: Preliminärt i september 2023 (2 heldagar)

Skicka gärna intresseanmälan till info@svos.se

Med vänliga hälsningar från kursledningen,

Mattias Lorentzon
Andreas Kindmark
Märit Wallander

Senast ändrad: 27 augusti 2022