Ny rapport om frakturkedjor från Osteoporosförbundet

8 oktober 2020

Osteoporosförbundet är patientföreningen för osteoporos. Det är en rikstäckande organisation, med verksamhet i alla regioner, för personer med osteoporos benskörhet och för deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen.

Rapporten, som alltså är framtagen av osteoporosförbundet1 lyfter fram några av de regioner som på relativt kort tid har utvecklat frakturkedjor, hur de ser ut och hur de har kommit till, varför och vad andra regioner kan lära av detta.

Bakgrunden till rapporten är att Socialstyrelsen redan 2012 konstaterade att alla regioner bör ha en strukturerad process för att identifiera, utreda och behandla personer som drabbats av en första fraktur. I de nya nationella riktlinjer som publicerades i slutet av april 2020 har införande av frakturkedjor getts den allra högsta prioritetsgrad som finns i nationella riktlinjer (prioritet 1).

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet här.

1 Rapporten är framtagen av osteoporosförbundet med ekonomiskt stöd från UCB Pharma AB.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (200 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.