Årets avhandling inom osteoporos 2022!

17 februari 2023

Priset ”Årets bästa osteoporosavhandling” sponsras sedan ett antal år tillbaka av Amgen Sverige.

Till årets bästa avhandling i ämnet Osteoporos i Sverige har för kalenderår 2022 valts ”Defining the clinical usefulness of vertebral fracture assessment (VFA)” av Lisa Johansson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Motiveringen av valkommittén bestående av SVOS vetenskapliga råd samt 3 medlemmar ur Svenska Osteoporossällskapets styrelse lyder som följer:

Avhandlingen gäller en aktuell och för osteoporosvården viktig metod VFA, som givits hög prioritet i senare års riktlinjer/rekommendationer  från myndigheter. Det omfattande forskningsarbetet  belyser flera aspekter av  VFA och stärker ytterligare dess betydelse och användbarhet i klinisk verksamhet. Samtliga fyra artiklar har publicerats i tidskrifter med hög ranking på området och är liksom avhandlingen välskrivna. Vi i kommittén gratulerar Lisa Johansson till en mycket fin avhandling. Priset (50 000 kr) kommer att delas ut i samband med Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 31 mars 2023.

Länk till avhandlingen

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev med nyheter om osteoporos i Sverige och internationellt. Vi kommer även att skicka inbjudningar till utbildningar som i de flesta fall är kostnadsfria. Om du väljer att bli medlem (200 kronor per år) stödjer du även styrelsens arbete med denna hemsida samt fortsatta utbildningsaktiviteter.