Kurs: Osteoporos – grundkurs

23 januari 2023

SVOS tipsar om nedanstående fristående kurs:

Osteoporos – grundkurs

Detta är en vidareutveckling av kursen ”Osteoporos – Det du behöver veta och litet till!” (som tidigare har gått årligen i ”Krusenberg” utanför Uppsala). Den är numera grundmodulen i en utbildningsserie om osteoporos. Denna endagskurs omfattar grundläggande kunskap inom frakturrisklära, DXA/VFA, utredning och behandling.

OBS! Kursen ersätter inte IOF/ISCD:s certifieringskurs inom DXA.

Kursen är granskad och certifierad enligt Lipus.

Kursen vänder sig främst till ST-läkare, specialistläkare eller sjuksköterskor med specialintresse för osteoporos. Intyg för ST enligt socialstyrelsen utfärdas på begäran.

Kursen är på Svenska.

Datum: 24 april 2023
Plats: Digital
Tid: 08.00-16.45

Klicka här för att komma till kursens hemsida!

Pris för bästa avhandling 2022 – Sista chansen!

18 januari 2023

Utlysning pris för bästa avhandling!

Svenska osteoporossällskapet har glädjen att tillsammans med Amgen AB dela ut pris om 50.000 kr för främsta avhandling inom osteoporos, benbiologi eller nära relaterade ämnen under 2022.

Prissumman utbetalas till klinik eller institution i samband med Svenska osteoporossällskapets årsmöte 2023.

Medlem i sällskapet kan nominera och pristagaren måste vara medlem i Svenska osteoporossällskapet vid nomineringen. Svenska osteoporossällskapet vetenskapliga råd och styrelsen kommer att välja ut den främsta avhandlingen, baserat på vetenskaplig tyngd och relevans för osteoporos. Priset delas ut på Svenska Osteoporossällskapets årsmöte 2023.

För nominering v.g. sänd en kort motivering på max 1 A4 sida till info@svos.se senast 31 januari 2023.

SVOS kan erbjuda ett antal gratis registreringar till världskongressen i Osteoporos

13 januari 2023

Uppdaterat 2023-01-14: Nu endast några fåtal kvar.

Svenska osteoporossällskapet har glädjen att erbjuda medlemmar i SVOS möjligheten till en gratis registrering till världskongressen i Osteoporos som i år går av stapeln 4-7 maj i Barcelona. Då det finns ett begränsat antal så det är först till kvarn som gäller. Erbjudandet gäller registreringsavgift för fysiskt deltagande på kongressen. Resa + boende/logi bekostas inte av SVOS. Se därför till att få klartecken från din arbetsgivare innan du ansöker till SVOS om en gratis registrering.

Vi är även flera i Styrelsen som kommer att åka till kongressen och om intresse finns kommer vi att samordna en lista (frivilligt förstås!) för de som önskar delta i social samvaro på plats.

För att anmäla ditt intresse till en gratis registrering skicka epost till info@svos.se och invänta bekräftelse från oss.

Se nedan för kongressens hemsida.

https://www.wco-iof-esceo.org/

Nästa knepfallsrond torsdag 9 feb 16-17

1 januari 2023

SVOS kommer att anordna digitala möten som riktar sig till läkare som arbetar kliniskt med osteoporos på specialistnivå, förslagsvis de som är remissmottagare för svåra fall inom osteoporosområdet. Diskussionerna är endast öppna för föranmälda. Flera medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga och en styrelsemedlem är alltid ordförande för mötet.

Nästa tillfälle för knepfallsrond:

Torsdag 9 februari kl 16-17
Ordförande: Märit Wallander
Tema: allmänna knepfall.

namn och arbetsplats till: info@svos.se

Avanmäl dig gärna om du får förhinder.

B-One – virtuellt seminarium

23 november 2022

Datum och tid: Torsdag den 9 mars 2023, kl 16.00 – 19.00

Plats: anslut via dator, surfplatta eller mobiltelefon

UCB arrangerar B-One, ett virtuellt vetenskapligt seminarium för sjukvårdspersonal. Programmet sammanfattar och diskuterar det rådande behandlingsscenariot inom osteoporos, och presenterar pågående utvecklingsarbeten från vårt geografiska närområde. Syftet med seminariet är att stimulera utbyte av erfarenheter, idéer och frågeställningar relaterade till osteoporosbehandling mellan olika nordeuropeiska länder och, inte minst, att inspirera. Programmet har utformats av en styrkommitté av ledande experter från Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Österrike. Mötet genomförs på engelska.

Klicka på denna länk till hemsida för agenda och anmälan

 

Föreläsare:

Serge Ferrari, Schweiz
Bo Abrahamsen, Danmark
Erik Fink Eriksen, Norge
Agnes Offenberg, Nederländerna
Bente Langdahl, Danmark
Michaël Laurent, Belgien

Avhandling om D-vitaminbrist och osteoporosfrakturer

25 oktober 2022

Disputation i biomedicinsk vetenskap: Ola Nordqvist

 

Avhandlingens titel:

Epidemiologiska aspekter av läkemedelsrelaterad D-vitaminbrist och benskörhetsfrakturer

Forskarutbildningsämne:

Biomedicinsk vetenskap

Fakultet:

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap

Datum:

Fredag 11 november 2022 kl 13:00

Plats för disputation:

Aula Sienna, Hus Culmen, Kalmar och via Zoom

Opponent:

Professor Björn Wettermark, Uppsala universitet

Betygsnämnd:

Docent Jonas Bonnedahl, Linköpings universitet och överläkare i infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar
Docent Carola Bardage, Uppsala universitet och Läkemedelsverket
Docent Maria Gustafsson, Umeå universitet

Ordförande:

Senior professor Göran Petersson, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet

Handledare:

Docent Martin Carlsson, Institutionen för medicin och optometri, Linnéuniversitetet

Examinator:

Professor Sven Tågerud, Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéuniversitetet

För att erhålla en inbjudan till den digitala disputationen vänligen kontakta fakultetshandläggare Linnéa Larsson: linnea.larsson@lnu.se

Läkartidningen arrangerar seminarium om Osteoporos

27 augusti 2022

Medlemmar ur styrelsen kommer att deltaga i ett seminarium om osteoporos som är anordnat av Läkartidningen.

Datum: 6 oktober kl 14-16.15 (via Zoom)

Läs mer och anmäl till seminariet här! 

Fragility Fracture Network – årlig kongress!

Fragility Fracture Network (FFN) är en internationell förening med fokus på just frakturkedjor. Detta kan vara mycket intressant för verksamma vårdpersonal inom de frakturkedjor som redan är etablerade och som nu håller på att växa fram i Sverige.

Årets kongress är i Melbourne 20-22 oktober

Verksam i FFN från Sverige är bland annat SVOS fd ordförande Kristina Åkesson, Lund.

För program och registrering klicka här!

Disputation inom osteoporosområdet

14 juni 2022

Lisa Johansson försvarar sin avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition.

Titel: Lisa Johansson – Defining the clinical usefulness of vertebral fracture assessment

Tid: 17/6 kl 09.00-12.00

Opponent: Paul Gerdhem, Karolinska institutet, Stockholm

Betygsnämnd: Annika Strandell, Katarina Nilsson Helander och Sara Windahl

Klicka här för att komma till live-streaming av disputationen!

Nya riktlinjer för östrogenbehandling från Läkemedelsverket

13 maj 2022

Läkemedelsverket har publicerat nya riklinjer för Läkemedel vid klimakteriesymtom, menopausal hormonbehandling (MHT).

 

Sammanfattningsvis skriver Läkemedelsverket att behandling med systemisk MHT kan övervägas:

• vid symtom på östrogenbrist, framför allt vasomotorsymtom som påverkar livskvaliteten negativt, till peri- eller postmenopausala kvinnor
• vid tidig menopaus (kvinnor yngre än 45 år) oberoende av symtom
• för att förebygga osteoporos hos postmenopausala kvinnor som har hög risk för framtida frakturer, om de inte tål eller har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos
• för att förebygga osteoporosfrakturer hos kvinnor med konstaterad hypogonadism (annan än menopaus) före 45 års ålder.

Läs de fullständiga rekommendationerna här!