David Petranek

Överläkare och specialist i internmedicin och endokrinologi. Enhetschef för läkargruppen inom VO Närsjukvård, Hässleholms sjukhus. Kliniskt verksam på bland annat Endokrinmottagningen samt tolkning av DXA-undersökningar utförda inom VO Diagnostik.