B-One Mini med UCB, Stockholm

Datum/Tid
Datum - 23/11, 2023
14:00 - 17:00


Identifiering av högriskpatienter och behandlingsmål – B-One Mini med UCB, Stockholm 23 november 2023

UCB Pharma AB anordnar ”B-One Mini” i Stockholm den 23 november, ett vetenskapligt eftermiddagsseminarium för sjukvårdspersonal.

Programmets syfte är att stimulera utbyte av erfarenheter, idéer och frågeställningar relaterade till osteoporosbehandling genom gruppdiskussion.

Mötet genomförs kl 14 – 17 på Nordic Light Hotel i Stockholm.

Anmälan via e-post till jorgen.oberg@ucb.com, och ange då eventuella matallergier eller dylikt.

Ur programmet:

  • Identifiering av högriskpatienter – exempel på utvecklingsarbete i Östergötland  – Anna Spångéus, biträdande professor och överläkare på MEGA-kliniken i Linköping
  • Behandlingsmål för patienter med hög risk för fraktur – Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Göteborgs universitet och överläkare vid osteoporosmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal

Klicka här för inbjudan (pdf)