För allmäna frågor till styrelsen: info@svos.se

Styrelsen

Anna Spångeus

Ordförande

Biträdande professor och överläkare inom internmedicin/endokrinologi. Kliniskt verksam på osteoporosmottagningen, MEGA-kliniken i Linköping. Bedriver kliniknära forskning inom flera delar av frakturkedjan.

Katrin Rimsby

Sekreterare

Överläkare i geratrik. Mångårig erfarenhet av arbete på osteoporosmottagning, dels på Danderyds sjukhus i Stockholm samt även osteoporosmottagningen vid Norrtälje sjukhus. Numera överläkare på den nyöppnade osteoporosmottagningen Capio Sollentuna i norra Stockholm.

Kristian Axelsson

Kassör

ST-läkare i allmänmedicin, medicine doktor och ordförande för terapigruppen i Region Västra Götaland sedan flera år. Forskar på frakturrisk och nytta med behandling i olika riskgrupper. Har även varit delaktig i de senaste nationella riktlinjerna på Socialstyrelsen och SKL.

Jenny Forsberg

Ledamot

Jenny Forsberg specialistfysioterapeut med 25 års erfarenhet från primärvård. Specialintresserad av implementering, verksamhetsutveckling och att föra ut forskning i klinisk verksamhet. Arbetar i personcentrerat vårdförlopp Osteoporos i Örebro län och Läkemedelskommittén samt är regionens representant i det nationella nätverket HFS, hälsofrämjande primärvård. Har även implementerat Osteoporosskola i region Örebro län.

Lisa Johansson

Ledamot

Överläkare i ortopedi, medicine doktor, kliniskt verksam i protesteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal. Disputerade inom ämnet osteoporos och VFA. Forskar kliniskt inom osteoporos och frakturrisk.

Hans Lundin

Ledamot

Specialist i Allmänmedicin, Med Dr. Anställd på Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm. Arbetar med klinisk forskning inom osteoporos och pedagogik på Karolinska Institutet samt med fortbildning och utvecklingsstöd inom osteoporos i Region Stockholm.

David Petranek

Ledamot

Överläkare och specialist i internmedicin och endokrinologi. Enhetschef för läkargruppen inom VO Närsjukvård, Hässleholms sjukhus. Kliniskt verksam på bland annat Endokrinmottagningen samt tolkning av DXA-undersökningar utförda inom VO Diagnostik.

Andreas Kindmark

Vetenskaplig sekreterare

Professor och överläkare i endokrinologi, Akademiska Sjukhuset Uppsala. Kliniskt verksam vid mottagningen för metabola sjukdomar med utredningar av skelettmetabola sjukdomar, med bland annat bentäthetsmätning med DXA och pQCT. Forskning som rör ärftliga faktorer för benomsättning där forskargruppen försöker identifiera vilka gener som påverkar skelettet för att hitta nya vägar att diagnosticera och behandla skelettsjukdomar.